Những mẫu túi thời thượng giá cao của Victoria

Những mẫu túi thời thượng giá cao của Victoria

VBeckham1-V-1Aug11-PR-b-jpg-1364875787-1
Túi da đỏ, 1.850 bảng (59 triệu đồng).
VBeckham5-V-1Aug11-PR-b-jpg-1364875824-1
Túi da đen, 18.000 bảng (570 triệu đồng).
VBeckham7-V-1Aug11-PR-b-jpg-1364875845-1
Túi đỏ đun, 2.300 bảng (73 triệu đồng).
VBeckham8-V-1Aug11-PR-b-jpg-1364875861-1
Túi đeo vai, hai màu, 1.950 bảng (62 triệu đồng).
VBeckham10-V-1Aug11-PR-b-jpg-1364875887-
Túi hình thang, 1.650 bảng (52 triệu đồng).
VBeckham12-V-1Aug11-PR-b-jpg-1364875903-
Túi đeo vai 1.950 bảng (62 triệu đồng).
VBeckham23-V-1Aug11-PR-b-jpg-1364875920-
Túi da pha màu đen và cam, 1.995 bảng (63 triệu đồng).
VBeckham16-V-1Aug11-PR-b-jpg-1364875936-
Túi đựng Ipad, 750 bảng (24 triệu đồng).
VBeckham18-V-1Aug11-PR-b-jpg-1364875967-
Túi 3.950 bảng (125 triệu đồng).
VBeckham20-V-1Aug11-PR-b-jpg-1364875983-
Túi 2.150 bảng (68 triệu đồng).
VBeckham21-V-1Aug11-PR-b-jpg-1364876002-
Túi đeo vai 7.500 bảng (237 triệu đồng).
VBeckham22-V-1Aug11-PR-b-jpg-1364876015-
Túi mini, 1.995 bảng (38 triệu đồng).

Ảnh: Vogue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*