Những trang phục gợi hứng từ ‘Cuốn theo chiều gió’

Những trang phục gợi hứng từ ‘Cuốn theo chiều gió’

Ulyana Sergeenko là nhà thiết kế gốc Nga. Bộ sưu tập cao cấp Xuân 2013 của bà vừa ra mắt tại Tuần lễ Thời trang Paris.

0210 ARC9760 450x675 JPG 1360209844 500x0 Những trang phục gợi hứng từ Cuốn theo chiều gió

0005 ARC9555 450x675 JPG 1360209845 500x0 Những trang phục gợi hứng từ Cuốn theo chiều gió

0038 ARC9588 450x675 JPG 1360209845 500x0 Những trang phục gợi hứng từ Cuốn theo chiều gió

0055 ARC9605 450x675 JPG 1360209845 500x0 Những trang phục gợi hứng từ Cuốn theo chiều gió

0068 ARC9618 450x675 JPG 1360209845 500x0 Những trang phục gợi hứng từ Cuốn theo chiều gió

0084 ARC9634 450x675 JPG 1360209845 500x0 Những trang phục gợi hứng từ Cuốn theo chiều gió

0118 ARC9668 450x675 JPG 1360209846 500x0 Những trang phục gợi hứng từ Cuốn theo chiều gió

0142 ARC9692 450x675 JPG 1360209846 500x0 Những trang phục gợi hứng từ Cuốn theo chiều gió

0193 ARC9743 450x675 JPG 1360209846 500x0 Những trang phục gợi hứng từ Cuốn theo chiều gió

>>> Xem tiếp

Ảnh: Style

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*