Mẫu Việt và sức mạnh nữ quyền!

Mẫu Việt và sức mạnh nữ quyền!

Bộ ảnh gây bất ngờ ở ý tưởng và cách thể hiện một góc nhìn mới mẻ về sự chủ động của người phụ nữ Việt thời hiện đại do nhiếp ảnh gia thời trang tu nghiệp ở Pháp – Tuấn Fr. bấm máy.

1363252001  MG 5297 Mẫu Việt và sức mạnh nữ quyền!

1363252001  MG 5368 Mẫu Việt và sức mạnh nữ quyền!

1363252001  MG 5131 Mẫu Việt và sức mạnh nữ quyền!

1363252001  MG 5181 Mẫu Việt và sức mạnh nữ quyền!

1363252001  MG 5207 Mẫu Việt và sức mạnh nữ quyền!

1363252002  MG 5857B Mẫu Việt và sức mạnh nữ quyền!

1363252001  MG 4904 Mẫu Việt và sức mạnh nữ quyền!

Theo 24h

___________________________________

Kate Moss first ever modelling picture auction JPG 093109 Mẫu Việt và sức mạnh nữ quyền!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*