Hồ Ngọc Hà mặc váy cưới

Hồ Ngọc Hà mặc váy cưới

ha 1 jpg 1362324065 1362324357 500x0 Hồ Ngọc Hà mặc váy cưới
 
ha 3 jpg 1362324065 1362324357 500x0 Hồ Ngọc Hà mặc váy cưới
 
ha 2 jpg 1362324065 1362324357 500x0 Hồ Ngọc Hà mặc váy cưới
 
ha 5 jpg 1362324065 1362324357 500x0 Hồ Ngọc Hà mặc váy cưới
 

ha 6 jpg 1362324065 1362324358 500x0 Hồ Ngọc Hà mặc váy cưới

ha 7 jpg 1362324065 1362324358 500x0 Hồ Ngọc Hà mặc váy cưới

ha 8 jpg 1362324065 1362324358 500x0 Hồ Ngọc Hà mặc váy cưới
 
ha 9 jpg 1362324065 1362324358 500x0 Hồ Ngọc Hà mặc váy cưới
Trang điểm: Nguyễn Hùng, tóc: Hùng Max. Nhiếp ảnh: Quốc Huy. Stylist: Nguyễn Thiện Khiêm. Trang phục: Anh Thư.

Tâm Giao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*