Những mẫu váy ứng dụng đẹp nhất Tuần Thời trang Paris

Những mẫu váy ứng dụng đẹp nhất Tuần Thời trang Paris

miu2-JPG-1362724828-1362726320_500x0.jpg

miu3-JPG-1362724828-1362726320_500x0.jpg
Các mẫu thiết kế của Miu Miu.

aquilanp-rimondi-jpg-1362726320_500x0.jp

aquilanp-rimondi-1-jpg-1362726320_500x0.

aquilanp-rimondi-2-jpg-1362726321_500x0.
Những sản phẩm của Aquilano Rimondi.

prada2-jpg-1362724828-1362726321_500x0.j

prada3-jpg-1362724828-1362726321_500x0.j
Mẫu của Prada.

dolce-and-gabbana-jpg-1362726321_500x0.j

dolce-and-gabbana-1-jpg-1362726321_500x0
Thiết kế của Dolce & Gabbana.

alberta-ferretti-3-jpg-1362724820-136272

alberta-ferretti-4-jpg-1362724820-136272
Trang phục của Alberta Ferretti.
amenuel-ungaro1-JPG-1362724820-136272632
Váy của Emanuel Ungaro.

>>> Xem tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*